Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti

V októbri 2013 spoločnosť Ing. Ivan Jurík MoravoSeed Slovakia zmenila právnu formu na MoravoSeed Slovakia spol. s r.o., s účinnosťou od 1.10.2013.
Spoločnosť Ing. Ivan Jurík MoravoSeed Slovakia, IČO: 37 311 905, deň vzniku: 1.10.2000 sa transformovala na spoločnosť MoravoSeed Slovakia spol. s r.o., IČO: 46 883 509, deň vzniku: 27.10.2012 s účinnosťou od 1.10.2013.

Kompletné údaje ospoločnosti

  • Obchodné meno: MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o.
  • Sídlo: M. R. Štefánika 32, Nové Zámky 940 01
  • IČO: 46 883 509
  • DIČ: 2023652015
  • IČ DPH: SK2023652015
  • IBAN: SK8611110000001207366004 / UniCredit Bank
  • BIC: UNCRSKBX
  • Deň zápisu: 27.10.2012
  • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Zapísaný: V obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vl.č.: 32945/N

Ďakujeme a v prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.
Ing. Ivan Jurík
konateľ spoločnosti
MoravoSeed Slovakia s.r.o.